Inflacja, stopy procentowe oraz ich wpływ na giełdę.

Chociaż na co dzień wszyscy korzystamy z pieniądza fiducjarnego, spora część z nas nie rozumie jego natury i nie ma świadomości wpływu, jaki wywiera na niego inflacja. W połączeniu ze stopami procentowymi stanowi ona jeden z głównych motorów systemu ekonomicznego.

Table of Contents

Czym realnie są inflacja i stopy procentowe oraz jak ich zmienność wpływa na rynek akcji giełdowych?

Inflacja — spadek siły nabywczej pieniądza.

Termin ten odnosi się do tempa, w którym na danym rynku rosną ceny towarów i usług, co w praktyce oznacza spadek siły nabywczej pieniądza.

Na przykład, załóżmy, że na początku 2021 roku mamy do czynienia z inflacją w wysokości 4% rocznie. Oznacza to, że banknot Sto Złotych w 2022 roku będzie odzwierciedleniem jedynie 96% siły nabywczej tego samego banknotu w roku 2021, czyli będzie wart dokładnie 96 zł względem roku wcześniejszego.

Wedle niektórych szacunków, inflacja w Polsce pod koniec 2021 roku może wynieść nawet 4.5%. Jeśli założymy, że siła nabywcza Złotówki rok w rok spadałaby dokładnie o 4.5%, w ciągu zaledwie 30 lat — od kwietnia roku 2021 do kwietnia roku 2051, straci ona blisko 3/4 swojej wartości.

Stopy procentowe.

Wysokość stóp procentowych w dużym uproszczeniu określa koszt, który musi ponieść pożyczkobiorca, pożyczając środki od pożyczkodawcy. Zapewne wiesz, że system ekonomiczny zbudowany jest na kredycie i tak, lokując swoje pieniądze w banku, w rzeczywistości „pożyczasz” je bankierom na dalszy obrót.

Jeśli stopa procentowa w Twoim banku wynosi 3% rocznie, wpłacając 100 zł na konto oszczędnościowe w roku 2021, w 2022 roku będziesz mieć możliwość wypłaty depozytu i odsetek, czyli 103 zł. Oczywiście dotyczy to także (lub przede wszystkim) kredytów zaciąganych przez firmy i osoby fizyczne — im wyższe stopy procentowe, tym większy koszt utrzymania pożyczek co z kolei ogranicza środki, którymi dysponują konsumenci.

Prowadzi to naturalnie do ograniczenia konsumpcji, a co za tym idzie — spowolnienie inflacji.

Stopy procentowe, inflacja i akcje spółek giełdowych — zależności.

Na tym etapie mogłeś domyślić się, że jeśli np. inflacja wynosi 3% rocznie, a posiadane przez Ciebie pieniądze ulokowałeś na koncie o oprocentowaniu 3%, na koniec roku korzyścią, którą osiągnąłeś ze współpracy z bankiem, jest w rzeczywistości nie 3% depozytu, a utrzymanie siły nabywczej pieniędzy z roku poprzedniego.

Między tymi dwoma pojęciami istnieje także inna, ścisła zależność.

Jeśli koszta utrzymania pożyczek, czyli stopy procentowe, rosną, oznacza to większe wydatki dla kredytobiorców, co jednocześnie ogranicza środki, które ci mają do wydania. Ludzie dysponują mniejszą ilością pieniędzy, spada konsumpcja, co przekłada się na spowolnienie inflacji.

Jeśli jednak stopy procentowe spadają, ze względu na niższe wydatki związane z pożyczkami, coraz więcej osób posiada wolne środki, przez co napędza popyt na rynku. Przy wzmożonej konsumpcji wzrasta inflacja, a pieniądz rocznie traci coraz większy procent siły nabywczej. Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych, świadomie traktuje wysokość stóp procentowych jako narzędzie kontroli inflacji, ograniczające ilość pieniędzy w obiegu.

Jak wysokość stóp procentowych i inflacji odbija się na giełdzie?

Przyjmijmy, że przedsiębiorstwo X, pożycza pieniądze na rozwój od banku Y.

W przypadku spadku stóp procentowych i wzrostu inflacji firma — dokładnie tak, jak klienci detaliczni z przykładów z wcześniejszego akapitu, zarządza większymi środkami, co przyspiesza jej rozwój i pozytywnie odbija się na cenie jej akcji na giełdzie. Jeśli stopy wzrosną, firma będzie musiała ograniczyć wydatki, a ograniczony popyt przełoży się na niższe osiągane przez nią dochody. Mniejsze wpływy oznaczają spowolnienie rozwoju, które znajdzie odzwierciedlenie na giełdzie, negatywnie wpływając na ceny akcji.

Zwracaj uwagę na wiadomości ekonomiczne.

Ze względu na powody wymienione w powyższych akapitach, ogłoszenie wysokości stóp procentowych należy w środowisku inwestorów do jednych z najważniejszych wiadomości makroekonomicznych. Musisz mieć to na uwadze, szczególnie jeśli zajmujesz się zawieraniem transakcji długoterminowych. Tego typu wiedza okaże się użyteczna także w day tradingu, pomagając jak najszybciej zająć odpowiednią pozycję. To z kolei może przełożyć się na zaskakujące rezultaty, ponieważ w przypadku wycieku naprawdę istotnych informacji, rynek potrafi reagować gwałtownie, dając początek sporym wahaniom ceny.

Obok stóp procentowych, wartościowymi wiadomościami są także m.in. wskaźniki PKB oraz aktualne statystyki bezrobocia w danym kraju. Tego typu informacje znajdziesz w dostępnych w Internecie kalendarzach ekonomicznych. Jednym z nich jest ten oferowany przez popularna platforma giełdowa do analizy kont tradingowych.